Tekst 4

Lees eerst de vragen. Zoek bij de vraag het goede antwoord in de tekst. Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord. 

Inburgeren in Nederland

Vrijstelling vragen.
Welke soorten vrijstellingen zijn er?

Een gedeeltelijke vrijstelling

Een gedeeltelijke vrijstelling betekent dat u een deel van het inburgeringsexamen niet hoeft te doen. Andere delen van het inburgeringsexamen moet u nog wel doen. Bent u geslaagd voor die andere delen? Dan voldoet u aan de inburgeringsplicht.

Een gehele vrijstelling

Een gehele vrijstelling betekent dat u het hele inburgeringsexamen niet hoeft te doen. U wordt dan vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Hebt u een diploma behaald in Nederland? Dan krijgt u misschien een gehele vrijstelling. Krijgt u een gehele vrijstelling? Dan kunt u geen inburgeringsdiploma krijgen.

Een tijdelijke vrijstelling

Doet u nu een Nederlandstalige opleiding (MBO of HBO) waarvoor u een gehele vrijstelling kunt krijgen? En bent u begonnen met de opleiding voor of op uw 18e verjaardag? Dan kunt u een tijdelijke vrijstelling krijgen. Haalt u het diploma? Dan kunt u de tijdelijke vrijstelling veranderen in een gehele vrijstelling.
9) U heeft een gedeeltelijke vrijstelling voor het inburgeringsexamen, onderdeel Spreekvaardigheid A2.

a. U moet andere delen van het inburgeringsexamen nog doen.
b. U hoeft niets te doen en u voldoet aan de inburgeringsplicht.
c. U bent ingeburgerd, omdat u goed Nederlands kunt spreken. U krijgt uw diploma.


10) U hebt een gehele vrijstelling voor het examen. U wilt graag een inburgeringsdiploma. Kan dat?

a. Ja, want iedereen heeft recht op een inburgeringsdiploma.
b. Nee, als u een gehele vrijstelling heeft, krijgt u geen inburgeringsdiploma.
c. Ja, want u heeft een diploma behaald in Nederland.


11) U bent 18 jaar. U doet nu een MBO-opleiding voor tandartsassistente. Uw opleiding duurt nog 2 maanden. Krijgt u daarna gehele vrijstelling van het inburgeringsexamen?

a. U krijgt tijdelijke vrijstelling tot u uw diploma heeft gehaald. Daarna krijgt u u gehele vrijstelling.
b. Als u het diploma voor tandartsassistente haalt, moet u daarna het inburgeringsexamen doen.
c. U krijgt direct na de opleiding gehele vrijstelling.
<<                                                                                  >>