Zinnen oplezen en aanvullen


"Zinnen oplezen en aanvullen" is een onderdeel van het nieuwe inburgeringsexamen buitenland dat per 1 april 2011 is ingegaan.
Een beschrijving van het nieuwe inburgeringsexamen buitenland vind je in deze tekst van de Nederlandse overheid.

Je vindt hier een pagina die een aantal rijen met zinnen laat zien.
In iedere zin ontbreekt er een woord. Tussen haakjes staan drie woorden waaruit je kunt kiezen om de zin compleet te maken.
Kies het juiste woord en lees dan de zin hardop voor.

De antwoorden kun je zien, door met de muis over de vraag te bewegen:

Het is goed als iemand je begeleidt met deze oefeningen, omdat je hier geen geluidsfragmenten hebt, om te horen of je iets goed hebt uitgesproken.

 

Subpagina''s (3): 01-04 05-08 09-12