Zinnen herhalen


Het herhalen van zinnen is tot 1 november 2014 een heel belangrijk onderdeel van het examen Inburgering in het buitenland. Dit onderdeel telt zwaar mee.
Op de pagina's hieronder vind je 82 oefeningen met ieder 10 zinnen om na te zeggen. De oefeningen zijn verdeeld over veertien pagina's. Als je klikt op het woord 'Oefening', hoor je een ingesproken tekst die de oefening voordoet.

Je kunt de oefeningen ook gebruiken om te oefenen voor het onderdeel 'Geletterdheid en Begrijpend Lezen' voor het onderdeel 'Zinnen oplezen'. Lees dan de eerste zin van de lijst hardop voor, en klik dan pas op de 'play'-knop. Zo kun je horen of je goed gelezen hebt wat er staat. Ga dan meteen verder met het hardop voorlezen van de volgende zin.

Mocht je de geluidfragmenten niet horen, probeer deze oefeningen dan op http://www.studeersite.nl/zinnen-herhalen.html