Tekst 6

Lees eerst de vragen. Zoek bij de vraag het goede antwoord in de tekst. Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord. 
Op haar eerste werkdag krijgt Caroline Rodrigues haar rooster.

CREA GLASWERKEN B.V.


Werkrooster: CAROLINE RODRIGUES 
Periode:  week 35 
Volgens contract:

Aantal werkdagen:    
Aantal werkuren:   32  
Aantal uren pauze:  4 (doorbetaald) 

:
Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
         
  8 – 12   8 – 12   8 – 12   8 – 12   8 – 13 
glasatelier   glasatelier   glasatelier   glasatelier    vrij
         
  12 – 13    12 – 13   12 – 13   12 – 13  
 pauze   pauze   pauze   pauze   
         
 13 – 16    13 – 16    13 – 16 13 – 16  13 – 16 
 showroom   showroom   kantoor   showroom   kantoor
15) Volgens het contract heeft Caroline een werkweek van 32 uur. Klopt dit rooster van Caroline?

a. Ja, zij moet in de eerste week 32 uur werken.
b. Nee, zij werkt 40 uur in de eerste week.
c. Nee, zij werkt in de eerste week minder dan 32 uur.


16) Volgens het contract moet Caroline vier werkdagen hebben van acht uur. Klopt het rooster van Caroline?

a. Nee, volgens dit rooster moet zij op vijf dagen werken.
b. Ja, volgens dit rooster werkt zij op vier dagen.
c. Nee, volgens dit rooster heeft zij vier werkdagen van zeven uur.


17) Volgens het contract moet Caroline werken in het glasatelier en in de showroom. Klopt het rooster van Caroline?

a. Nee, want zij werkt volgens dit rooster alleen in het glasatelier.
b. Nee, want zij werkt volgens dit rooster in het kantoor en in de showroom.
c. Nee, want zij werkt volgens dit rooster ook in het kantoor.
<<                                                                                  >>