Tekst 9

Lees eerst de vragen. Zoek bij de vraag het goede antwoord in de tekst. Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord. 


Aan K. Zumbezi 

Beatrixlaan 33 
5456 BB Tilburg 


Dagtekening:  17 oktober            Onderwerp:     inburgeringsexamen
 
 Contact Postbus 764
9700 AT Groningen
Telefoon: 050-599 96 00
Geachte heer Zumbezi,

U bent aangemeld voor het inburgeringsexamen. Hieronder ziet u wanneer u het examen moet doen. Er staat ook waar u moet zijn. U moet 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Dinsdag 29 oktober
 Kennis Nederlandse Maatschappij 10.00 - 11.00 uur 
 Spreekvaardigheid A2  11.15 - 12.00 uur 
 Schrijfvaardigheid A2  13.00 - 14.00 uur 
 Luistervaardigheid A2 14.15 - 15.15 uur 
 Leesvaardigheid A2  15.15 - 16.30 uur 
Het examenadres:
DUO – examenbureau – eerste etage
Dr. Anton Philipsplein 11
5611 AP Eindhoven

DUO wenst u veel succes met uw examen!


23) Hoe laat moet K. Zubezi aanwezig zijn bij het examenadres van DUO?

a. 10.00 uur
b. 10.30 uur
c. 09.30 uur


24) Welk examen gaat K. Zubezi doen op 29 oktober?

a. Kennis Nederlandse Maatschappij.
b. Spreekvaardigheid A2.
c. Inburgeringsexamen.


25) Wat moet K. Zubezi meenemen op 29 oktober naar het examenadres?

a. Zijn telefoon.
b. Zijn identiteitsbewijs.
c. Zijn inburgeringdiploma.
<<                                                                                  >>