Tekst 8

Lees eerst de vragen. Zoek bij de vraag het goede antwoord in de tekst. Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord. 

Caroline Rodrigues werkt bijna twee maanden bij Crea Glaswerken.
Zij ontvangt een uitnodiging voor haar functioneringsgesprek.
Hieronder lees je de uitnodiging voor het functioneringsgesprek.


 Beste Caroline,

Met deze brief wil ik je uitnodigen voor het functioneringsgesprek dat we in oktober zullen voeren.

Datum gesprek:  Woensdag 29 oktober 
Plaats: Kamer 15
Tijdstip:  09.15 uur
Aanwezigen: Mevrouw T. van Glas (personeelsfunctionaris) en de heer B. Breekebeen, leidinggevende. 

Ik wil je vragen het gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Tips & trucs voor een functioneringsgesprek” is bij deze brief bijgesloten. Lees het boekje goed door, zodat je goed begrijpt wat een functioneringsgesprek precies inhoudt.

 Na dit gesprek zullen we je een verslag sturen van het gesprek.

 Met vriendelijke groet, Mw. T. van Glas  (personeelsfunctionaris, Crea Glaswerken B.V.)
21) Waarom moet Caroline het boekje “tips en trucs voor een functioneringsgesprek” lezen?

a. Omdat zij dan beter voorbereid is op het functioneringsgesprek.
b. Omdat zij dan mevrouw T. van Glas precies begrijpt.
c. Omdat het een gratis en heel goed boekje is.


22) Wat gebeurt er na het functioneringsgesprek?

a. Dan krijgt Caroline een vast contract.
b. Dan krijgt Caroline een verslag van het gesprek.
c. Dat staat niet in de tekst.
<<                                                                                  >>