Inburgering in Nederland


Je hebt het inburgeringsexamen Buitenland met succes hebt afgelegd, en je hebt een mvv (-visum, machtiging tot voorlopig verblijf) aangevraagd via de Ambassade. Hiervoor had je nogal wat spullen nodig. Als je nog niet zover bent: op de site van de IND vind je veel informatie die betrekking heeft op jouw persoonlijke situatie via een opvolgend keuzemenu (wizard). Voor meer informatie kun je terecht bij buitenlandsepartner.nl. Je kunt daar ook vragen stellen als je je aanmeldt als lid. Met je MVV in de hand heb je je ingeschreven in je nieuwe gemeente en daarna heb je van de IND een verblijfsvergunning (VVR Verblijfsvergunning regulier) en een pasje gekregen.

Naar de gemeente

Met het pasje, je verblijfsvergunning, kun je naar de gemeente gaan (of de gemeente roept je vanzelf op). Je kunt dan praten over de weg die je kan volgen om 'in te burgeren'. Meestal doet de gemeente een voorstel.
Mensen die al redelijk Nederlands kunnen praten, lezen en schrijven doen er goed aan om zich vooraf eerst eens te oriënteren op een staatsexamen. NT2: Nederlands als tweede taal. De gemeente kan je dan daarmee helpen.  Je doet dan niet het inburgeringsexamen, maar een examen Nederlandse taal dat eigenlijk al lange tijd bestaat. Dit examen is ook geldig als 'inburgeringsexamen'. Je kunt er eigenlijk nog meer mee, omdat dit diploma beter is om te laten zien, wanneer je werk zoekt.

Examen

Het gewone inburgeringsexamen in Nederland bestaat uit twee delen. Een praktijkgedeelte en een centraal examen. Het  centrale examen bestaat weer uit drie delen. Eigenlijk bestaat het totale inburgeringsexamen in Nederland dus uit vier delen.
Het inburgeringsexamen bestaat dus uit veel meer dan een Toets gesproken Nederlands of tests op begrijpend lezen. Op de site inburgering-eigenstart kun je heel veel links vinden naar sites die je helpen bij het voorbereiden voor het examen.

Wijzigingen in 2013

Vanaf januari 2013 wordt het examen anders ingericht.
Er komt een centraal examen, het praktijkexamen met het portfolio vervalt. In het centrale examen wordt het Elektronisch Praktijkexamen (EPE) vervangen door drie nieuwe examenonderdelen: een lees-, een luister- en een schrijfexamen op niveau A2. Voorbeelden van de nieuwe vragen kun je vinden op de website van DUO.
Je kunt nog tot 1 januari 2015 het inburgeringsexamen op de oude manier afleggen.

Informatie over het nieuwe examen vind je ook bij DUO.