Tekst 4

Inburgeren in Nederland

Vrijstelling vragen.

Welke soorten vrijstellingen zijn er?

Een gedeeltelijke vrijstelling

Een gedeeltelijke vrijstelling betekent dat u een deel van het inburgeringsexamen niet hoeft te doen. Andere delen van het inburgeringsexamen moet u nog wel doen. Bent u geslaagd voor die andere delen? Dan voldoet u aan de inburgeringsplicht.

Een gehele vrijstelling

Een gehele vrijstelling betekent dat u het hele inburgeringsexamen niet hoeft te doen. U wordt dan vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Hebt u een diploma behaald in Nederland? Dan krijgt u misschien een gehele vrijstelling. Krijgt u een gehele vrijstelling? Dan kunt u geen inburgeringsdiploma krijgen.

Een tijdelijke vrijstelling

Doet u nu een Nederlandstalige opleiding (MBO of HBO) waarvoor u een gehele vrijstelling kunt krijgen? En bent u begonnen met de opleiding voor of op uw 18e verjaardag? Dan kunt u een tijdelijke vrijstelling krijgen. Haalt u het diploma? Dan kunt u de tijdelijke vrijstelling veranderen in een gehele vrijstelling.

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


9) U heeft een gedeeltelijke vrijstelling voor het inburgeringsexamen, onderdeel Spreekvaardigheid A2.

a. U moet andere delen van het inburgeringsexamen nog doen.

b. U hoeft niets te doen en u voldoet aan de inburgeringsplicht.

c. U bent ingeburgerd, omdat u goed Nederlands kunt spreken. U krijgt uw diploma.


10) U hebt een gehele vrijstelling voor het examen. U wilt graag een inburgeringsdiploma. Kan dat?

a. Ja, want iedereen heeft recht op een inburgeringsdiploma.

b. Nee, als u een gehele vrijstelling heeft, krijgt u geen inburgeringsdiploma.

c. Ja, want u heeft een diploma behaald in Nederland.


11) U bent 18 jaar. U doet nu een MBO-opleiding voor tandartsassistente. Uw opleiding duurt nog 2 maanden. Krijgt u daarna gehele vrijstelling van het inburgeringsexamen?

a. U krijgt tijdelijke vrijstelling tot u uw diploma heeft gehaald. Daarna krijgt u u gehele vrijstelling.

b. Als u het diploma voor tandartsassistente haalt, moet u daarna het inburgeringsexamen doen.

c. U krijgt direct na de opleiding gehele vrijstelling.