Zinnen oplezen en aanvullen

Je vindt hier een pagina die een aantal rijen met zinnen laat zien. In iedere zin ontbreekt er een woord.

Kies het juiste woord en lees dan de zin hardop voor.

Het is goed als iemand je begeleidt met deze oefeningen, omdat je hier geen geluidsfragmenten hebt, om te horen of je iets goed hebt uitgesproken.