Tekst 1

Rob Jansen is ontslagen. Hij krijgt een uitkering van het UWV. Hij wil graag vrijwilligerswerk doen bij de voetbalclub van zijn zoons. Bij het UWV vraagt Rob een informatiebrochure. In de brochure leest hij dit:

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV? Vrijwilligerswerk is werk:

  • waarvoor u niet betaald krijgt en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten;
  • dat u doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een bejaardentehuis);

Vraag altijd aan uw contactpersoon bij het UWV of het werk dat u als vrijwilliger wilt doen, ook door het UWV als vrijwilligerswerk geaccepteerd wordt.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Hebt u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen?

Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150,- per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500,- per jaar. Krijgt u niet meer dan € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. Ontvangt u een hogere vergoeding? Wij trekken dan het bedrag boven de maximale vergoeding, af van uw uitkering.

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


1) Waar wil Rob Jansen vrijwilligerswerk doen?

a. Bij de UWV.

b. Bij de voetbalclub van zijn zoontjes.

c. Bij een bejaardenhuis.


2) Hoeveel onkostenvergoeding per jaar gaat Rob Jansen ontvangen voor zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalclub?

a. Hij zal € 1500 vergoeding krijgen.

b. Hij krijgt geen extra vergoeding, want hij krijgt een uitkering.

c. Het is niet duidelijk hoeveel vergoeding hij zal ontvangen


3) Mag Rob Jansen vrijwilligerswerk in een ziekenhuis doen?

a. Ja, dat mag, want hij krijgt geen salaris.

b. Ja, dat mag, want hij kan werkervaring opdoen.

c. Misschien. Hij moet het vragen aan zijn contactpersoon bij de UWV.