Tekst 8

Werk zoeken

Mohammed Ali is al lang op zoek naar werk. Hij is naar het CWI geweest en hij wil zich inschrijven bij uitzendbureaus. Mohammed spreekt vloeiend Frans en Arabisch en toch kan hij geen werk krijgen. Wat moet hij doen om zijn kans op werk te vergroten. Hij praat hierover met zijn Nederlandse buurman Henk.

Henk geeft een aantal adviezen om de kans op werk te vergroten:

  1. Ga een inburgeringscursus doen bij een goede school.
  2. Ga Nederlands leren bij een moskee of bij het buurthuis.
  3. Kijk voor gratis cursussen op internet en begin hiermee.
  4. Probeer met Nederlanders te praten.
  5. Kijk veel Nederlandse televisie en luister naar de radio.

Zo zal je na een tijdje beter kunnen spreken en begrijpen wat Nederlanders allemaal zeggen volgens Henk.

Mohammed vindt het fijn dat Henk ook Frans praat. Hij begrijpt alles wat Henk zegt.

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


21) Welke taal spreken Henk en Mohammed met elkaar?

a. Arabisch.

b. Frans.

c. Nederlands


22) Henk geeft vijf adviezen. Welk oplossing is niet gratis?

a. Een inburgeringscursus bij een goede school.

b. Nederlands leren via internet.

c. Nederlandse programma’s kijken op de televisie.