Tekst 5

Kees zit op school. Hij leert lezen. Hij is negen jaar. Lezen is voor hem moeilijk. Kees leest niet veel in zijn boek. Hij kijkt liever naar buiten. Kees wil buiten voetballen. Hij is klein, maar later is hij groot. Dan wil hij een beroemde voetballer zijn. Hij denkt aan het grote stadion en aan het publiek. Alle mensen roepen zijn naam: Kees! Kees! Kees! Vanmiddag om half vier is Kees vrij. Dan gaat hij lekker voetballen met zijn vrienden.

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


9) Wat doet Kees het liefst?

a. Voetballen.

b. Lezen.

c. Zitten.

d. Denken.


10) Wat leert hij op school?

a. Moeilijk.

b. Naar buiten kijken.

c. Lezen.