Tekst 5

Caroline wordt aangenomen bij Crea Glaswerken. Op 8 augustus komt zij naar het bedrijf. Zij bespreekt de arbeidsvoorwaarden en tekent het contract. Je ziet het contract hieronder.

Werkgever: Crea Glaswerken, Kerkwijk.

Werknemer: Caroline Rodrigues, Koestraat 14, Rommeldam.

Functie: glaspoetser

Overeenkomst

Deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot wederopzegging gaat in per 28 augustus met een wettelijke proeftijd van twee maanden. Het totaal aantal werkuren per week is 32. De werktijden zijn volgens rooster. Pauzes zijn voor rekening van de werkgever.

Opzegtermijn:

De werkgever neemt een opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst in acht van 2 maanden. De werknemer neemt een opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst in acht van 1 maand.

Salaris:

Het salaris is € 1.554,35 bruto op basis van een 40-urige werkweek. Het salaris wordt op de eerste van de maand overgemaakt naar het rekeningnummer van de werknemer.

Vakantie:

De werknemer heeft recht op 21 vakantiedagen per jaar. Zij verplicht zich om in ieder geval twee aaneengesloten weken op te nemen in de zomervakantie (juli-augustus).

Ziekte:

Bij ziekte neemt de werknemer zo snel mogelijk contact op met haar direct leidinggevende.

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


12) Heeft Caroline een vaste baan gekregen?

a. Nee, het is een overeenkomst voor twee maanden.

b. Ja, het is een vast contract.

c. Nee, het is een parttime contract (32 uur).


13) Wat is precies de vakantieregeling volgens het contract?

a. Caroline kan 21 dagen per jaar vakantie opnemen wanneer zij wil.

b. Zij moet twee weken vakantie opnemen in de periode juli-augustus.

c. Zij is verplicht alle 21 vakantiedagen op te nemen in de zomerperiode juli-augustus.


14) Hoeveel gaat Caroline verdienen?

a. € 1554,35 bruto per maand.

b. Daarover staat niets in de tekst.

c. Minder dan € 1554,35 per maand.

Datum: 8 augustus

Handtekening werkgever

Datum: 8 augustus

Handtekening werknemer