Inburgering in Nederland

Je hebt het inburgeringsexamen Buitenland met succes hebt afgelegd, en je hebt een mvv (-visum, machtiging tot voorlopig verblijf) aangevraagd via de Ambassade. Hiervoor had je nogal wat spullen nodig. Als je nog niet zover bent: op de site van de IND vind je veel informatie die betrekking heeft op jouw persoonlijke situatie via een opvolgend keuzemenu (wizard). Voor meer informatie kun je terecht bij buitenlandsepartner.nl. Je kunt daar ook vragen stellen als je je aanmeldt als lid. Met je MVV in de hand heb je je ingeschreven in je nieuwe gemeente en daarna heb je van de IND een verblijfsvergunning (VVR Verblijfsvergunning regulier) en een pasje gekregen.

DUO

Nu je in Nederland bent met een verblijfsvergunning krijg je een brief van onze overheid. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vertelt je in deze brief dat je moet inburgeren. Je bent inburgeringsplichtig. In de brief staat ook de datum waarop je inburgeringsplichtig bent.

Mensen die al redelijk Nederlands kunnen praten, lezen en schrijven doen er goed aan om zich vooraf eerst eens te oriënteren op een staatsexamen. NT2: Nederlands als tweede taal. Je doet dan niet het inburgeringsexamen, maar een examen Nederlandse taal dat eigenlijk al lange tijd bestaat. Dit examen is ook geldig als 'inburgeringsexamen'. Je kunt er eigenlijk nog meer mee, omdat dit diploma beter is om te laten zien, wanneer je werk zoekt.


Oefeningen

Voorlopig zijn de oefeningen voor het inburgeringsexamen in Nederland alleen leesoefeningen.

Deze oefeningen zijn gratis ter beschikking gesteld door Ad Appel, een docent met veel ervaring in het lesgeven aan mensen die inburgeren.

Als het moeilijk voor je is om de voorbereiding alleen te doen, neem dan een kijkje op zijn website.


Nieuw Inburgeringsexamen in 2022

De regering is niet tevreden over de uitvoering van het inburgeringsexamen.

  • Mensen moeten te lang leren voordat ze slagen.

  • Mensen worden niet gestimuleerd om beter Nederlands te leren dan de eisen van het inburgeringsexamen.

  • Er is sprake van fraude met declaraties.

Daarom wil de regering volgend jaar al beginnen met nieuwe regels rond het inburgeringsexamen. De gemeenten krijgen hierin weer een grotere rol. Hoe het examen er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Neem contact met ons op, als je wil meehelpen om oefeningen voor dit nieuwe examen te maken.

In november 2020 is een nieuwe ingangsdatum vastgesteld: 1 januari 2022.

Hoe dat examen is opgezet kun je lezen in de documentatie van de Wet Inburgering op rijksoverheid.nl.