Zinnen oplezen

Je vindt hier een pagina die een aantal rijen met zinnen laat zien. Je leest deze dan hardop voor. Ben je klaar met de oefening, dan kun je op <f5> drukken, of de pagina vernieuwen, om een nieuwe toets te krijgen.

Het is goed als iemand je begeleidt met deze oefeningen, omdat je hier geen geluidsfragmenten hebt, om te horen of je iets goed hebt uitgesproken. Let goed op de "ui"- en "uu"-klanken.

Offline

Het is mogelijk een aantal oefeningen van deze pagina te kopiëren naar een schrijfprogramma zoals Microsoft Word, en dit document te gebruiken om samen te oefenen.

De woordenlijsten die je ziet zijn samengesteld uit het onderdeel "Zinnen herhalen" plus nog een aantal extra zinnen, die door mensen zijn aangeboden om mee te helpen.