Tekst 1

Caroline Rodrigues werkt als schoonmaakster bij Everclean. Dit schoonmaakbedrijf moet bezuinigen. Daarom wordt Caroline over ruim twee maanden ontslagen. Zij ontvangt een brief. De brief leest u hieronder.

Van:

EVERCLEAN B.V.

Kerkstraat 15 2233 EJ Rommeldam Aan: Mw. C. Rodrigues

Koestraat 14

2234 SV Rommeldam

Rommeldam, 14 maart

Geachte mevrouw C. Rodrigues, Zoals eerder met u besproken beëindig ik met deze brief onze arbeidsrelatie.

Rekening houdend met de opzegtermijn die in uw contract is vastgelegd (2 maanden), loopt uw contract af op 1 juni. De reden van uw ontslag heeft te maken met ingrijpende veranderingen binnen ons bedrijf en niet met uw functioneren.

Wij hopen dat u de laatste weken uw taken zo goed mogelijk blijft uitvoeren en uw werkzaamheden zo goed mogelijk zal overdragen aan uw collega's.

Everclean bedankt u voor de jarenlange goede samenwerking en voor uw geweldige inzet binnen ons bedrijf.

Wij wensen u het allerbeste voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Mw. T. Dekkers,

directeur Everclean

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


1) Waarom wordt Caroline ontslagen?

a. Caroline heeft zelf haar ontslag genomen.

b. Caroline wordt ontslagen, omdat zij niet goed functioneert.

c. Caroline wordt ontslagen, omdat Everclean gaat reorganiseren.


2) Heeft Caroline ook een gesprek gehad over het ontslag?

a. Ja, zij heeft al gepraat met de directeur over haar ontslag.

b. Ja, Caroline heeft met haar collega’s gesproken over het ontslag.

c. Nee, zij heeft later een gesprek, op 1 juni.


3) Is het bedrijf Everclean tevreden over het werk dat Caroline heeft gedaan?

a. Ja, Everclean is tevreden over de goede samenwerking met Caroline.

b. Nee, Everclean wil het werk van Caroline overdragen aan collega’s van Caroline, omdat zij niet goed functioneert.

c. Nee, Everclean wil het contract beëindigen, omdat de arbeidsrelatie niet goed is.