Tekst 1

Op school leer je rekenen en lezen en schrijven. Je moet op school goed luisteren naar de leraar. De les duurt de hele dag, vijf dagen per week. Het leven op school is niet altijd leuk. Vaak is het druk: je moet veel doen en er zijn heel veel mensen. Maar gelukkig is er ook heel veel vakantie. In de vakantie is alles rustig. En in de vakantie hoef je niet naar de leraar te luisteren. Heerlijk!

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


1) Waar leer je rekenen?

a. Vijf dagen per week.

b. In de vakantie.

c. Op school.


2) Naar wie moet je op school goed luisteren?

a. Naar de leraar.

b. Naar veel mensen.

c. Naar de school.