Tekst 9

Caroline werkt nu twee maanden bij Crea Glaswerken.

Zij heeft haar functioneringsgesprek gehad.

Zij ontvangt het verslag van het gesprek.

Verslag functioneringsgesprek van mevrouw Caroline Rodrigues, d.d. 29 oktober.

Aanwezig bij het gesprek waren: C. Rodrigues, T. van Glas en de heer B. Breekebeen.

Functioneren

Caroline past vanaf het begin goed in ons team. Zij is vriendelijk, loyaal, collegiaal en ijverig. Zij is altijd op tijd en nooit ziek. Zij overlegt, indien nodig, altijd met haar leidinggevende, de heer B. Breekebeen. Mevrouw C. Rodrigues heeft het heel erg naar haar zin bij Crea Glaswerken, zij vindt het werk leuk en zij kan uitstekend met haar collega's samenwerken.

Verbeterpunten

Mevrouw C. Rodrigues heeft een enkele keer glaswerk gebroken. Dit was een ongeluk. Wij hebben afgesproken dat zij voorzichtiger te werk zal gaan in de toekomst.

Cursussen

Mevrouw C. Rodrigues staat positief tegenover het aanbod van Crea Glaswerken om een driedaagse cursus 'geavanceerde schoonmaaktechnieken' te volgen.

Conclusie

Crea Glaswerken is zeer tevreden over het functioneren van mevrouw C. Rodrigues. Per 1 januari zal zij een salarisverhoging ontvangen van 3%. Ook krijgt zij een bonus van € 1000 per half jaar dat zij geen glaswerk laat vallen.

Met vriendelijke groet, T. van Glas, personeelsfunctionaris Crea Glaswerken B.V.

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


23) Kan Caroline goed samenwerken met anderen?

a. Nee, zij moet haar functioneren verbeteren.

b. Ja, maar zij moet beter overleggen met collega’s.

c. Ja, zij kan heel goed omgaan met haar collega’s.


24) Gaat Caroline een cursus volgen?

a. Ja, want zij laat vaak glazen voorwerpen vallen.

b. Ja, want zij moet haar werk verbeteren.

c. Ja, zij wil dat wel doen.


25) Wat gebeurt er precies vanaf 1 januari 2015?

a. Dan gaat Caroline meer geld verdienen.

b. Dan gaat haar cursus beginnen.

c. Dan wordt beslist over haar proeftijd.