Tekst 4

FIJN WONEN voor iedereen
Adres: Kerkstraat 15,
3325 KK Rommeldam
Telefoon: 044 – 5312889

Aan alle bewoners!

Woningbouwvereniging Fijn Wonen gaat het luchtafvoersysteem van alle woningen in de Vermeerstraat vernieuwen. Het luchtafvoersysteem is verouderd en er zijn veel klachten van de bewoners. Veel mensen klagen over etensluchtjes van de buren en over gerammel in de buizen. Dit is erg storend voor onze huurders en daarom gaan wij hier iets aan doen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in de vierde week van maart. U moet in deze week 's morgens thuis zijn om de monteurs binnen te laten. U ontvangt een brief met de precieze datum en tijd. De werkzaamheden duren een halve dag per woning.

Huurverhoging

De kosten van deze vernieuwingen worden verwerkt in de huurverhoging van het volgende jaar. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u een bewaarschrift indienen bij het secretariaat van de woningbouwvereniging. U vindt het formulier voor dit bezwaarschrift op www.fijnwonen.nl/formulier

Wij hopen u met deze mededeling van dienst te zijn geweest.

Lees altijd eerst de vraag. Zoek bij elke vraag het goede antwoord.


9) Welke werkzaamheden gaat Woningbouwvereniging Fijn Wonen uitvoeren?

a. Alle deuren en ramen worden vernieuwd.

b. Men gaat de keukens in de woningen in de Vermeerstraat verbouwen.

c. Het luchtafvoersysteem wordt vervangen.


10) Waarover zijn de bewoners van de Vermeerstraat ontevreden?

a. Over de huurverhoging.

b. Over de monteurs van Fijn Wonen.

c. Over vieze luchtjes en lawaai.


11) Wanneer komt er een huurverhoging?

a. Dat is nu nog niet precies bekend.

b. In de vierde week van maart.

c. Volgend jaar.