t31-35

Oefening 31

Oefening 32

Oefening 33

verdrietig blij

vergeten herinneren

verhogen verlagen

verlagen verhogen

verleden toekomst

vers oudbakken

vers bedorven

verschijnen verdwijnen

verstandig onverstandig

vet mager

vies schoon

vijf minuten geleden over vijf minuten

vinden verliezen

vlug langzaam

vol leeg

voor over

voor achter

voor na

voor tegen

voordeel nadeel

voorin achterin

voorjaar najaar

voorkant achterkant

voorzichtig onvoorzichtig

vorige volgende

vraag antwoord

vriend vijand

vriendelijk onvriendelijk

vriezen dooien

vroeg laat

Oefening 34

Oefening 35

Oefening 36

vroeger later

vrolijk bedroef

vrolijk verdrietig

vrouw man

vuil schoon

waar niet waar

warm koud

water vuur

weinig veel

wel niet/geen

wijd nauw

wijs onwijs

wijs dom

winnen verliezen

winst verlies

winter zomer

wit zwart

zacht hard

zeker onzeker

zichtbaar onzichtbaar

ziek gezond

zitten staan

zoet zout

zoet zuur

zomer winter

zon schaduw

zon maan

zonsopgang zonsondergang

zwaar licht

zwak sterk

zwart wit