Woordrijen oplezen

Je vindt hier een pagina die een aantal rijen met woorden laat zien. Je leest deze dan hardop voor. Ben je klaar met de oefening, dan kun je op <f5> drukken, of de pagina vernieuwen, om een nieuwe toets te krijgen.

Het is goed als iemand je begeleidt met deze oefeningen, omdat je hier geen geluidsfragmenten hebt, om te horen of je iets goed hebt uitgesproken. Let goed op de "ui"- en "uu"-klanken.

Offline

Het is mogelijk een aantal oefeningen van deze pagina te kopiëren naar een schrijfprogramma zoals Microsoft Word, en dit document te gebruiken om samen te oefenen.

De woordenlijsten die je ziet zijn samengesteld uit een lijst (Corpus Gesproken Nederlands) van 5000 meest voorkomende woorden zoals die door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie wordt aangeboden. Het is spreektaal, dus je kunt af en toe woorden tegenkomen als "hé" of "uhm".